Ügyszám: IV/01541/2017
.
Első irat érkezett: 07/24/2017
.
Az ügy tárgya: A Gyulai Törvényszék 9.Bf.9/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (indokolás hiánya)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Gyulai Törvényszék 9.Bf.9/2017/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy gabona felvásárlásával illetve továbbértékesítésével foglalkozó gazdasági társaságban töltött be tulajdonosi illetve ügyvezetői tisztséget. Az indítványozó egyes értékesítések tekintetében 2011. II. negyedévre vonatkozóan az általános fogalmi adó bevallást nem nyújtotta be az adóhatóság részére. A bűncselekmény elkövetését elismerte, mely következtében a bíróság jogerősen bűnösnek mondta ki költségvetési csalás bűntettében, és hamis magánokirat felhasználásának vétségében, és egy évre eltiltotta gazdasági társaságok ügyvezetésétől.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, mert az ítéletben nem tett eleget a vádiratban érintett bűncselekmény lényegét érintő, illetve a vádlott védekezésének alapjára is kiterjedő, kellő terjedelmű indokolási kötelezettségének. .
.
Támadott jogi aktus:
    Gyulai Törvényszék 9.Bf.9/2017/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1541_2_2017_ind_kieg. anonim.pdfIV_1541_2_2017_ind_kieg. anonim.pdfIV_1541_0_2017_inditvany. anonim.pdfIV_1541_0_2017_inditvany. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..