Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03595/2021
Első irat érkezett: 09/17/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.X.10.049/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói álláshelyre kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/15/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Mfv.X.10.049/2021/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó bíró. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke ítélőtáblai bírói álláshelyre írt ki pályázatot, amelyen az indítványozó is indult. Az érintett ítélőtábla bírói tanácsa a pályázati rangsorban az indítványozót az ítélőtábla személyi állományába történő áthelyezésre terjesztette fel az ítélőtábla elnökének. Ezt követően az OBH elnöke a pályázatot eredménytelennek nyilvánította. Határozatának indokolása szerint a pályázat kiírását követően bekövetkező munkaszervezést, munkaterhelést érintő változások igazgatási szempontból indokolatlanná tették az álláshely betöltését. Ezzel egy időben újabb pályázatot írt ki ítélőtáblai bírói álláshely betöltésére, amelyen az indítványozó a bírói tanács szavazása alapján ismételten első helyen végzett. Ezt a pályázatot az OBH elnöke - azonos indokolással - szintén eredménytelenné nyilvánította, majd ugyanerre az álláshelyet kirendeléssel betöltötte. Az indítványozó ezt követően pert indított a pályázatokat eredménytelenné nyilvánító OBH elnöki határozatok semmisségének megállapítása, és az ő ítélőtáblára történő áthelyezése, másodlagosan a pályázatok érdemi elbírálására kötelezés érdekében. A bírósági eljárást végül a Kúria alkotmányjogi panaszban támadott Mfv.X.10.049/2021/16. számú ítélete zárta le érdemben, amely megállapította, hogy az indítványozó kereshetőségi jogának hiányát az OBH elnökével szemben, ezért az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése - a kereshetőségi jog hiányának megállapításával - megfosztotta a tényleges jogorvoslathoz való jogától, önkényes, és korlátozza a bírói függetlenségét is, ami az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdését és 26. cikk (1) bekezdését is sérti. Bár a Kúria ítéletében megállapítja, hogy a pályázatokat eredménytelenné nyilvánító OBH elnöki határozatok az indítványozó jogait érintik, kereshetőségi joga hiányában mégsem érvényesülhetett a bírósághoz forduláshoz való, Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított joga, nevezetesen hogy a határozatokkal érintett jogait perbe vigye olyan módon, hogy azoknak érvényt tudjon szerezni..
.
Indítványozó:
  Dr. Vasvári Csaba
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Mfv.X.10.049/2021/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3595_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_3595_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.02.15 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Mfv.X.10.049/2021/16 of the Curia (annulment of a vacancy notice for a judicial post)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .