Hungarian
Ügyszám:
.
X/02144/2020
Első irat érkezett: 12/31/2020
.
Az ügy tárgya: Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (életfogytig tartó szabadságvesztés)
.
Eljárás típusa: Az Alaptörvény értelmezése
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az alapvető jogok biztosa az Abtv. 38. § (1) bekezdés alapján az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésének értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Indítványában kifejti, hogy a kínzás, az embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve büntetés tilalmának abszolút jellegéből következik, hogy érvényesülését minden esetben – így a fogvatartás végrehajtása során is – biztosítani kell. Ennek keretében az életfogytig történő szabadságvesztés büntetőjogi szankció szabályozása és végrehajtása során különös figyelemmel kell lenni az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. Az alapvető jogok biztosa szerint alapvető fontosságú alkotmányossági kérdés ezzel összefüggésben, hogy az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom magában foglalja-e a "szabadulás reményéhez való jogot", illetve hogy következik-e az Alaptörvény e rendelkezéséből, hogy a jogalkotónak kell meghatározni azon legkésőbbi időpontot (generális maximumot), amikor a szabadlábra bocsátás lehetőségét mérlegelni kell.
Az alapvető jogok biztosa az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvével összefüggésben is kéri a III. cikk (1) bekezdésének vizsgálatát, mivel az erre vonatkozó, jogszabályban egyértelműen meghatározott követelmény hiányában felmerül a kérdés, hogy megfelel-e a jogállamiság követelményének, ha az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdéséből következő garanciák az elítéltek meghatározott körére az elítélésük időpontjában alkalmazandó jogi szabályozás függvényében nem, vagy csak hiányosan érvényesülnek..
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
X_2144_0_2020_indítvány_anonim.pdfX_2144_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.01.24 10:00:00 Teljes ülés
  2023.03.21 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Motion of the Commissioner for Fundamental Rights on the interpretation of Article III (1) of the Fundamental Law (life imprisonment)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .