Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00300/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00837/2012,
.
Első irat érkezett: 02/13/2014
.
Az ügy tárgya: a távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény valamint Szeged MJV Önkormányzata 16/2003. (IV.30) Kgy. Rendelete egyes rendelkezéseivel összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/23/2014
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
01/20/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § g) pontja, és 44. § (3) bekezdése, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 16/2003 (IV.30) Kgy. Rendelete 33. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérte. Egyben kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy ezen rendelkezések a felek között ugyanazen jogalap tekintetében keletkezett korábbi ügyekben - így különösen a Szegedi Törvényszék előtt folyamatban volt 4.Pf.20.392/2013/3. számú és a Szegedi Törvényszék előtt folyamatban volt 4.Pf.20.069/2013/3. számú ítéletével kapcsolatos ügyben -, és a Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.697/2013/9. számú ítéletével kapcsolatos ügyben nem alkalmazhatók.
Álláspontja szerint a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogot, abban az esetben ha a tulajdonosnak csupán rendelkezési joga van egy ingatlanon, a birtoklás, használat azonban más személyt illet meg. Ezen felül sérül az Alaptörvény T. cikk (3) bekezdésébe foglalt normavilágosság követelménye, valamint a 28. cikk szerinti bírósági eljárás alkotmányosságához fűződő joga. .
.
Indítványozó:
  Németh Ilona
Támadott jogi aktus:
  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.§ g) pont, 44. § (3) bekezdés, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 16/2003 (IV.30) Kgy. Rendelete 33. § (1) bekezdés
  Szegedi Városi Bíróság 26.P.23.138/2011/8. számú ítélete, Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.697/2013/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_300_4_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_300_4_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_300_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_300_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.01.20 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .