Hungarian
Ügyszám:
.
III/00914/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/03689/2012,
.
Első irat érkezett: 06/10/2013
.
Az ügy tárgya: bírói indítvány a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131/A. §-ának alaptörvény-ellenessége tárgyában
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/13/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az előtte folyamatban lévő ügyben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 131/A. § -a alaptörvény-ellenességét észlelve fordult az Alkotmánybírósághoz az Abtv. 25. §-a alapján.
A Ctv. rendelkezése bevezeti és a folyamatban lévő törvényességi felügyeleti eljárásokban is alkalmazandónak rendeli a korábbi kényszervégrehajtási eljárásoktól eltérő, súlyosabb jogkövetkezményekkel járó kényszertörlésre vonatkozó szabályokat.
Az indítványozó szerint ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, azaz a jogállamiság elvével, hogy a Ctv. szabálya visszamenőlegesen hátrányos jogkövetkezményt állapít meg a folyamatban lévő ügyekben.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 131/A. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B cikk (1)
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.