Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01821/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01681/2014,
.
Első irat érkezett: 11/04/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó szerint a támadott rendelkezés a hitelező pénzintézet hibás teljesítését (a saját vételi árfolyamon való átszámítást) önkényesen kijavítja úgy, hogy a fogyasztónak a Ptk.-ban biztosított szavatossági jogait csökkenti. A semmis szerződési kikötések MNB középárfolyammal való helyettesítésével a jogszabályi rendelkezés úgy hivatkozik a szerződés semmisségére, hogy az nem a fogyasztók érdekeit szolgálja. Az indítványozó szerint ezért a rendelkezés sérti az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésében foglaltakat..
.
Indítványozó:
  Faddi Tibor Zoltán
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1821_0_2014_inditvany.pdfIV_1821_2_2014_ind_kieg.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .