Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01349/2019
Első irat érkezett: 08/16/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.748/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás kürölményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.748/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 11.Bv.519/2017/31. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A fogvatartott indítványozó az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártérítési kérelmet terjesztett elő 1997. szeptember 9. napjától, pontosan meg nem határozott időpontig, a jogszabályban előírt élettér hiányára és ehhez kapcsolódó más, kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körményeire hivatkozva.
Az elsőfokú bíróság a végzésével a kérelmet, érdemi vizsgálat nélkül elutasította, arra hivatkozásssal, hogy az indítványozó a kérelmével egyidejűleg a Bv.tv. 10/A. § (6) bekezdésében foglalt törvényi feltétel szerinti panaszt nem terjesztette elő a bv. intézet parancsnokához. Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a formai hiányosságokra hivatkozó bírósági döntések nem felelnek meg a kártalanítás jogintézményéhez kötődő céloknak, s miután a jogszabályok szövegét a bíróságok nem azok céljaival és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezték a jogbiztonságot veszélyeztetik, megsérteve ezzel az Alaptörvény B.) cikkébe foglalt jogállamiság követelményét. Szerinte a kártalanítás megtagadása az Alaptörvény embertelen bánásmód tilalmáról szóló III.) cikkébe, a XXIV. cikk (1) bekezdésébe és a XXVIII. cikkben biztosított tisztességes eljáráshoz való jogába ütköző, a XV. cikkben foglaltakat pedig kiüresítik.
Az indítványozó véleménye szerint a bírósági döntések tekintetében nem azonosítható az az alkotmányos érték, aminek védelmében indokolt lenne az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében rögzített alapjogkorlátozás. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.748/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 11.Bv.519/2017/31. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
I. cikk (3) bekezdés
III. cikk
XV. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1349_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1349_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .